header_001.png, 573kB

KeuringenIedere werkgever draagt de verantwoordelijkheid zijn medewerkers te laten werken met veilig materiaal.
In de Arbowet is hiervoor een verplichte periodieke veiligheidskeuring op arbeidsmiddelen en machines opgenomen.
Wanneer bij inspectie blijkt dat het materiaal niet dan wel niet geldig is gekeurd bestaat de mogelijkheid dat een boete wordt opgelegd die kan oplopen tot € 900,= per machine. Daarnaast kunnen, bij het ontbreken van een geldige keuring, verzekeringsmaatschappijen aansprakelijkheid afwijzen.

Te keuren machines kunnen bij ons worden gebracht maar het is ook mogelijk bij u op locatie in één keer het hele machinepark te keuren.

Machines worden gecontroleerd a.d.h.v. een vaste checklist. Van elke machine wordt een rapport opgemaakt.

Wilt u uw machines bij ons laten keuren neem dan s.v.p. contact met ons op of vul onderstaand formulier in.
*formulier keuring machines*